Opinnäytetöitä

Koripalloaiheisia opinnäytetöitä Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

Hongan toiminnassa mukana olevat koripallon harrastajat ovat laatineet koripalloaiheisia opinnäytetöitä Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Austin Erestainin opinnäytetyö luotaa HonkaLadiesin pelaamista

HonkaLadies -joukkueen kauden 2021-2022 valmentaja Austin Erestain on tehnyt joukkueen valmennuksesta opinnäytetyön. Työ on julkaistu Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Erestainin opinnäytetyö pitää sisällään HonkaLadies-joukkueen hyökkäystaktiikoista ja peleistä kaudella 2021-2022 laaditun videokirjaston, digitaalisen työkalun. Sen tarkoituksena on täydentää pelaajien ja valmentajan kehittymistä ja avata uusia menetelmiä valmmentamiseen ja joukkueen kehittymiseen. Videokirjasto -projektin teoreettisena taustana on Double Diamond -malli, jota on kehittänyt Richard Eisermann 2000-luvun alussa.

HonkaLadies 14.5.2022. Oikealla valmentaja Austin Erestain.

Kielikylpykoripalloa

Alex Tricolin Kielikylpykoripalloa -opinnäytetyössä tutkittiin kielikylpykoripallon soveltumista englannin kielen ja koripallon opettamiseen. Opinnäytetyössä kuvattiin suomalaisen koripallon, pohjoisen alueen ja koripalloseura Kajaanin Hongan toimintaa. Kielikylpykoripalloa ja harvaanasuttua Kainuuta tarkastellaan tutkielmasta mielenkiintoisesta näkökulmista. Kielikylpykoripallo liikunnallisena ja kieltä opettavana menetelmänä luotaa mielenkiintoisia kehitysnäkymiä ja mahdollistaa uudenlaisia yhteistyömuotoja urheiluseurojen ja oppilaitosten välille.

Tutkielman kokeellisessa osiossa kielikylpykoripalloa pidettiin englannin kielellä, ja opeteltava kieli oli amerikan englanti. Kielikylpykoripallossa tutustuttiin amerikkalaiseen kommukaatio- ja palloilukulttuuriin sekä opeteltiin pallopeleissä tarvittavaa perussanastoa.

Alex Tricoli pitämässä kielikylpykoripalloa Otanmäessä.

Koulutuksessa perehdyttiin koripallon taitoihin, kanssapelaajien kunnioittamisen ja joukkueena pelaamiseen. Kielikylpykoripallo järjestettiin kaudella 2018-2019 mm. Paltamon lukiossa, Kajaanin kaupungin sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnan yläkouluissa.

Markkinointitutkimus koripalloturnauksen järjestämisestä Hanoissa – juokse ja heitä

Tung Vu Dang (2015) teki opinnäytetyössään markkinointitutkimuksesta liittyen koripalloturnauksen  järjestämiseen Vietnamin Hanoissa. Tutkielmassa selvitettiin kohderyhmän 15-30 vuotiaiden suhtautumista koripalloturnaukseen. Suurin osa kohderyhmää opiskeli yliopistossa. Tutkielmassa tiedusteltiin kohderyhmän motivaatioita. Yleisin motivaatio oli oman terveydentilan kohentaminen, pelaamisen ilo ja halu kehittää koripallon taitoja. Tiedonlähteenä Facebook osoittautui muita tiedonlähteitä suosituimmaksi. Tutkielmassa verrattiin myös Hanoin toimintaympäristöä Ho Chi Minhin koripalloympäristöön.

Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Kajaanin Hongalle

Merih Arikkökin (2021) opinnäytetyössä tutkittiin Kajaanin Hongan tyyppisen seuran mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnan markkinoinnissa. Opinnäytetyössä tuotiin esille erilaisten sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia näkökulmasta ja kehittämistarpeista.