Kielikylpykoripalloa

Kiekikylpykoripallosta valmistunut tutkielma

Alex Tricoli on laatinut opinnäytetyön kielikylpykoripallosta Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Tricolin opinnäytetyössä tutkitaan kielikylpykoripallon soveltumista englannin kielen ja koripallon opettamiseen. Opinnäytetyössä kuvataan suomalaisen koripallon, pohjoisen alueen ja koripalloseura Kajaanin Hongan toimintaa. Kielikylpykoripalloa ja harvaanasuttua Kainuuta tarkastellaan tutkielmasta mielenkiintoisesta näkökulmista. Kielikylpykoripallo liikunnallisena ja kieltä opettavana menetelmänä luotaa mielenkiintoisia kehitysnäkymiä ja mahdollistaa uudenlaisia yhteistyömuotoja urheiluseurojen ja oppilaitosten välille.

Lue lisää tutkielmasta: Alex Tricolin opinnäytetyö.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkielman kielikylpykoripallossa koulutus pidettiin englannin kielellä, ja opeteltava kieli oli amerikan englanti. Kielikylpykoripallossa tutustuttiin amerikkalaiseen kommukaatio- ja palloilukulttuuriin sekä opeteltiin pallopeleissä tarvittavaa perussanastoa.

Alex Tricoli pitämässä kielikylpykoripalloa Otanmäessä.

Koulutuksessa perehdyttiin koripallon taitoihin, oikea-aikaiseen liikkumiseen, kanssapelaajien kunnioittamisen, pallon hallintaan ja joukkuepelaamiseen.

Kielikylpykoripalloa Otanmäen koululaisille alkuvuodesta 2019,

Kielikylpykoripallo järjestettiin kaudella 2018-2019 mm. Paltamon lukiossa, Kajaanin kaupungin sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnan yläkouluissa.